Derneğimiz

SEPA - Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin temel görevi; sert plastik ambalaj üretimini kendilerine meslek haline getirmiş olan kişileri bir araya toplayıp, Türkiye'de üretilen sert plastik ambalajların uluslararası piyasalardaki kimliğinin olumlu yönde arttırılması ve üretimlerinin ulusal ve uluslararası normlarda tercih edilen seviyelere çıkarılmasını sağlamaktır. Dernek 2005 yılında kurulmuştur.

Üyeleri arasında bilimsel, teknolojik ve sosyal yönden birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak sert plastik ambalaj sanayisinin gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmayı hedefleyen SEPA'nın temel projeleri aşağıdaki gibidir: Sektör envanterini çıkarmak, Derneğe üye katılımını geliştirmek, örgütlenmeyi tamamlamak, Sert Plastik Ambalajlar başlıklı, ürünleri ve üyeleri tanıtıcı mesleki bir kitap çıkartmak, Sektör içi meslektaşlardaki bilgi seviyesini yükseltmek amaçlı seminerler düzenlemek, AB'ye uyum süreci içerisinde sert plastik ambalaj sektörünü doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren ya da ilgilendirebilecek konularda görüş oluşturmak, bilgilendirmeler yapmak, gereğinde önlemler almak/önermek, Kamuoyunda Sert Plastik Ambalajlar konusunda bilgilendirmeler yaparak toplumu bilinçlendirmektir.

Yönetim Kurulu

SEPA Yönetim Kurulu kendi imalat dallarının önde kuruluşlarında profesyonel ya da işveren yönetici konumundaki kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda listelenmiştir:

Yönetim Kurulu Başkanı, Mustafa Kınacı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Osman Acun
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, Zeki Levi
Yönetim Kurulu Üyesi, Ali Fırat Özadam
Yönetim Kurulu Üyesi, Ümit Küçük
Yönetim Kurulu Üyesi, Hakan Özhuy